Landskabet der prutter

Sammen med studerende og forskere fra Københavns Universitet drager vi på felttur, for at studere, hvad der sker, når permafrosten smelter. Kom med på en spændende tur til Disko i Vestgrønland.

Omkring 25 % af arealet på den nordlige halvkugle er dækket af permafrost. Igennem de sidste mange år er temperaturen steget i arktisk og derfor tør mere og mere af permafrosten hver sommer. Når jordlaget tør, går bakterier i gang med at omdanne kulstoffet i jorden. Hvis jorden er tør, vil der være ilt til stede når jorden tør og der dannes CO2.

Produceret af Chilbal Film.

Content not available due to cookie preferences

You cannot see the content of this field because of your cookie preferences.

Click here to change your cookie settings.

Category: Statistics, Marketing