Feltarbejde på Disko, Grønland – University of Copenhagen

Center for Permafrost (CENPERM) > Videos > Feltarbejde på Disko, ...

Feltarbejde på Disko, Grønland

Ph.d.-studerende Cecilie Skov Nielsen fra Center for Permafrost laver feltarbejde på Disko, Grønland til sin Ph.d om metanudledning fra arktiske vådområder.