12 December 2014

Northeast Greenland is a sink for atmospheric methane

Net regional methane sink

in High Arctic soils of northeast Greenland. We conclude that the ice-free area of northeast Greenland acts as a net sink of atmospheric methane, and suggest that this sink will probably be enhanced in a future warmer climate.

Arctic tundra soils serve as potentially important but poorly understood sinks of methane which act as an important greenhous gas in the atmosphere. Improved knowledge on methane consumption in the dominating dry arctic soils is needed in order to understand the total methane exchange budget in the High Arctic which is conceptually biased as being a net methane emitter. In this CENPERM publication, we present measurements of rates of methane consumption in different soil and vegetation types within the Zackenberg Valley in northeast Greenland. The results show a clear picture of methane uptake in all non-water-saturated landforms studied with higher uptake rates in drier soils.Methane oxidation rates was sensitive to increasing temperatures, indicating that future arctic warming could increase the overall importance of the High Arctic methane sink.

Extrapolation of our measurements and known wetlands fluxes using satellite based land cover classification, we conclude that the ice-free area of northeast Greenland acts as a net sink of atmospheric methane, and is likely to be increased in a future warmer climate.

Jørgensen, C.J., Johansen K.M.L., Westergaard-Nielsen, A. & Elberling, B. (2014) High Arctic CH4 sink reverses the CH4 budget of Northeast Greenland. Nature Geoscience, (Published online 8 Dec 2014), doi: 10.1038/ngeo2305

Link to the scientific article

DANISH

Højarktiske jorde i Nordøstgrønland bidrager til et samlet metanoptag fra atmosfæren

Vi konkluderer i denne artikel, at de isfrie områder i Nordøstgrønland fungerer som et dræn for atmosfærisk metan, som sandsynligvis vil blive forstærket i et fremtidigt varmere klima.

Arktiske jordsystemer kan fungere som dræn for atmosfærisk metan, der fungerer som en vigtig drivhusgas. En forbedret forståelse af kilder til både metanudslip og metanoptag fra jorden til atmosfæren er nødvendig for at kunne opstille et afbalanceret drivhusgasbudget for højarktiske landområder, der ofte opfattes som værende en kilde til metan til atmosfæren.

I denne CENPERM publikation præsenterer vi målinger af metanoptaget i forskellige jord- og vegetationstyper i Zackenbergdalen i Nordøstgrønland. Vores undersøgelser viser et konsistent billede af metanoptag i de tørre jordtyper, der arealmæssigt dominerer i Nordøstgrønland, med de højeste optagsrater i de tørreste jordtyper. Processen viste sig at være temperaturfølsom, således at det totale optag sandsynligvis vil blive forøget, hvis temperaturen stiger i et fremtidigt varmere klima.

Ved at sammenholde en satellit-baseret opskalering af vores målinger med tidligere studier af metanfrigivelse fra højarktiske vådområder, konkluderer vi, at Nordøstgrønland overraskende fungerer som et område, med et samlet optag af metan fra atmosfæren – et optag som sandsynligvis vil blive forstærket ved et fremtidigt varmere klima.