24 March 2014

Geografisk Orientering

Det nyeste nummer

Det nyeste nummer af Geografisk Orientering har fokus på permafrost. CENPERM-forskere har bidraget med seks artikler, der giver et levende billede af den store bredde i CENPERMs arbejde.

Centerleder Bo Elberling introducerer i ”Permafrosten overrasker” om permafrost og forklarer, hvad der sker, når permafrosten tør. Forskningsassistent Charlotte Sigsgaard beretter levende om at være ”På feltarbejde i Grønland – med en datter i kufferten”, mens CENPERMs mikrobiologer i ”Den levende permafrost” bringer læseren tættere på de mindste beboere i permafrosten, bakterier og mikrosvampe. I ”At give den gas i laboratoriet” tager Bo Elberling og Anders Michelsen læseren på besøg i laboratoriet, hvor de måler frigivelsen af drivhusgasser fra grønlandske jordprøver under kontrollerede forhold. ”Den sårbare kyst” giver et indblik i de enorme naturkræfter, der forstærkes af klimaændringer og i disse år forandrer de grønlandske kyster. Til slut beretter ”Fortiden er bevaret – men truet” om CENPERMs samarbejde med Nationalmuseet om at kortlægge truslerne mod Grønlands fortidsminder i en varmere verden