Outreach

2016

New book release The ice-free Greenland
Using his camera and knowledge from the first four years of CENPERM, CENPERM leader Bo Elberling documents the interactions between climate and the stunning nature in Greenland. The book is bi-languaged in English and Danish.

Ny bog Det isfri Grønland
På baggrund af de første fire års forskning i CENPERM, dokumenterer CENPERM leder Bo Elberling gennem fotos og tekst samspillet mellem klima og den fantastiske grønlandske natur. Bogen har både dansk og engelsk tekst.

Dansk omtale af bogen.

suluk #2-2016
Klimatruslen mod det kolde Pompeji

Forskere vil kortlægge Grønlands kulturarv og udpege de sårbare områder, hvor kulturarven er mest truet af klimaændringer

TEKST: Christian Schultz-Lorentzen

Læs hele artiklen på side 48-52 i suluk #2-2016

2015

Ny viden om permafrost giver bedre klimamodeller
Forskningsresultater fra Center for Permafrost (CENPERM) på Københavns Universitet har for første gang i langtidsforsøg dokumenteret, at permafrost under optøning kan medføre en overraskende hurtig frigivelse af kuldioxid til atmosfæren. 

<span id=" decorative="true">

Sheep in Greenland
New results from CENPERM helps to assess the future for sheep farming in Greenland.
Read in Danish or Greenlandic or the full article in English.

Får i Grønland
Ny forskning ved CENPERM bidrager til vurdere fåreholdets fremtid i Grønland.
Læs nærmere på dansk, grønlandsk eller Engelsk

2014

Geografisk Orientering


Det nyeste nummer af Geografisk Orientering har fokus på permafrost.
CENPERM-forskere har bidraget med seks artikler, der giver et levende billede af den store bredde i CENPERMs arbejde. Centerleder Bo Elberling introducerer i ”Permafrosten overrasker” om permafrost og forklarer, hvad der sker, når permafrosten tør.

Forskningsassistent Charlotte Sigsgaard beretter levende om at være ”På feltarbejde i Grønland – med en datter i kufferten”, mens CENPERMs mikrobiologer i ”Den levende permafrost” bringer læseren tættere på de mindste beboere i permafrosten, bakterier og mikrosvampe.

I At give den gas i laboratoriet tager Bo Elberling og Anders Michelsen læseren på besøg i laboratoriet, hvor de måler frigivelsen af drivhusgasser fra grønlandske jordprøver under kontrollerede forhold. ”Den sårbare kyst” giver et indblik i de enorme naturkræfter, der forstærkes af klimaændringer og i disse år forandrer de grønlandske kyster.

Til slut beretter ”Fortiden er bevaret – men truet” om CENPERMs samarbejde med Nationalmuseet om at kortlægge truslerne mod Grønlands fortidsminder i en varmere verden.

2013

Artikel: DR.DK - VIDEN

Ny viden om permafrost giver bedre klimamodeller 

Nye forskningsresultater fra Center for Permafrost (CENPERM) på Københavns Universitet dokumenterer for første gang i langtidsforsøg, at permafrost under optøning kan medføre en overraskende hurtig frigivelse af kuldioxid til atmosfæren....

Plastic broeikastjes 
Als klein jongetje al was bioloog Daan Blok (31) gefascineerd door de landkaart van Groenland. Hij staarde ernaar in zijn Grote Bosatlas en droomde dat hij daar was. Afgelopen zomer werd deze droom werkelijkheid... Ref Dagblad 11/9-2013, Article.
Lees meer, pdf

Long-term CO2 production following permafrost thaw
A group of CENPERM scientists lead by Director Bo Elberling has revealed the importance of soil water content for long-term degradation of organic matter in thawed permafrost soil. The data are published in Nature Climate Change and are important for long-term projections of carbon dioxide emission from thawed permafrost.
Link to the scientific article and more information

Permafrost – the climate’s X-factor 
Permafrost is the great unknown factor in climate models for the future. Field stations in Greenland are studying the ‘sleeping giant’ – the permafrost bacteria – which will produce gasses in hitherto unheard of quantities, if the ice thaws...Suluk 05-2013.
Read more, pdf

2012  
En sovende kæmpe er ved at vågne 
Skal vi dræne Sibirien og plante pil og byg i stedet for at opstille dyre vindmøller og solcellepaneler?
En vanvittig ide! Tilsyneladende... Weekendavisen 2012.
Læs mere, pdf
Qajaa i Vestgrønland – frossen fortid i en varm fremtid 
Permafrost har igennem 4.000 år sikret bevaringen af en af Grønlands mest enestående arkæologiske lokaliteter,
Qajaa-bopladsen ved Ilulissat Isfjord i det mellemste
Vestgrønland... Nationalmuseets arbejdsmark Qajaa 2012.
Læs mere, read more, pdf
2011  
Permafrosten tør
– hvad ved vi om bidraget til det globale drivhusgasbud
Permafrosten i Nordøstgrønland tør omkring 1 cm om året. Modelsimuleringer tyder på, at yderligere 10-30 cm vil tø de næste 70 år. Det er velkendt, at der kan frigives både kuldioxid (CO2) og metan (CH4) når permafrostlag tør... Grøn hverdag 2/2011.
Læs mere, pdf
2010  
Permafrost og lattergas
Lattergas (N2O) er en ofte overset faktor i diskussionen om ozonlagets nedbrydning og atmosfærens indhold af drivhusgasser. Dugfriske forskningsresultater dokumenterer for første gang, at permafrost under optøning kan give anledning til en overraskende høj produktion og potentiel frigivelse af lattergas...
Aktuel Naturvidenskab 2010.
Læs mere, pdf
2008
Zackenberg – jord, permafrost og kulstof
Det er en flot oplevelse at nærme sigden grønlandske østkyst fra luften.Området der adskiller havet og Indlandsisendomineres af stejle og nøgnefjelde samt gletschere...Naturens Verden 2008.
Læs mere, pdf