Forward this page to a friend

Fakta

Fakta om permafrost - Permafrost er jordlag og sedimenter, som er frosne mere end to år i træk, mens aktivlaget er den øverste del af jordmiljøet, som tør hver sommer.